دسته بندی پروژه ها

تابع ( ) floor

تابع ( ) floor عدد را به پایین گرد میکند. یعنی یک عدد اعشاری داریم و میخواهیم عدد را به سمت پایین رند کنیم این تابع به اعشار عدد هیچ توجهی نمیکند اگر عدد 1.2 را به این تابع بدهیم عدد 1 را به ما بر میگرداند و اگر عدد 1.8 را بدیم باز عدد 1 را به ما بر میگردان و یا عددی مثل 1.0000001 بدهیم با عدد 1 را به ما برمیگرداند چون این تابع فقط به سمت پایین گرد میکند . این تابع برعکس تابع ( ) ceil میباشد.

مثال:

$num1 = 2.001;

$num2 = 2.2;

$num3 = 2.9;

echo ceil ( $num1 );

echo ceil ( $num2 );

echo ceil ( $num3 );

 خروجی کد بالا :

2

2

2

دیدی که هر سه خروجی عدد 2 میباشد یعنی تمامی عدد ها به سمت پایین گرد شده اند.

 

ادامه توابع php  .

نویسنده :

علیرضا عبادی.png

«علیرضا عبادی» دانش‌آموخته الکترونیک و شیفته فناوری به خصوص در حوزه رایانه است. وی در حال حاضر علاوه بر پیگیری همه علاقه‌مندی‌های خود در رشته‌های برنامه‌نویسی، کپی‌رایتینگ و تولید محتوای چندرسانه‌ای، گرافیک ,طراحی سایت , ربات های تلگرام و اینستاگرام , انواع ربات الکترونیکی , طراحی مدارات الکترونیکی , طراحی دستگاه های صنعتی و غیر صنعتی , کلاس های حضوری و غیر حضوری برنامه نویسی میکرو کنترلر avr و arm  - مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی