دسته بندی پروژه ها

تابع ( ) round

این تابع عدد را به نزدیکترین عدد کامل,گرد میکند. این تابع ھمچنین ارگومانی بصورت اختیاری را برای تعیین دقت محاسبه دریافت میکند.مثال زیر عدد را تا دو رقم اعشار گرد میکند.

echo round ( 5.454 , 2 );

echo round ( 5.454 , 1 );

 در کد بالا آرگمان اول تابع ( ) round عددی هست که میخواهیم آن را گرد کنیم و آرگمان دوم تعداد عدد اعشاری در خروجی را تایین میکند.

خروجی کد بالا :

5.45

5.5

خب خروجی کد رو هم دیدید خروجی خط اول چون گفتیم عدد را تا دو رقم اعشاری گرد کن و چون عدد 5.454 به عدد 5.450 نزدیک اس خروجی شده 5.45 .

خط دوم چون گفتیم عدد تا یک رقم اعشاری گرد شود و چون عدد 5.454 به عدد 5.500 نزدیک بود خروجی 5.5 شد . 

این تابع یک قابلیت دیگه ای هم داره که میتونید اعداد صحیح رو هم رند کنید وقتی ما به آرگمان دوم عدد منفی میدیم آرگمان اول هم عدد صحیح بدیم اون عدد رو رند میکنه و به ما برمیگردونه .

مثال : 

echo round ( 2599 , -2 );

خروجی این کد 2600 میشه . چرا ؟؟  چون ما به آرگمان اول عدد صحیح دادیم و به آرگمان دوم عدد منفی و گفتیم که هر وقت به آرگمان دوم عدد منفی بدیم این تابع عدد صحیح را رند میکند چون گفتیم 2- یعنی دو رقم آخر رو رند کن و چون عدد 99 به 100 نزدیک است 100 میشود و در نهایت عدد خروجی 2600 میشود.

خروجی کد بالا : 

2600

 

 

بقیه توابع : 

نویسنده :

علیرضا عبادی.png

«علیرضا عبادی» دانش‌آموخته الکترونیک و شیفته فناوری به خصوص در حوزه رایانه است. وی در حال حاضر علاوه بر پیگیری همه علاقه‌مندی‌های خود در رشته‌های برنامه‌نویسی، کپی‌رایتینگ و تولید محتوای چندرسانه‌ای، گرافیک ,طراحی سایت , ربات های تلگرام و اینستاگرام , انواع ربات الکترونیکی , طراحی مدارات الکترونیکی , طراحی دستگاه های صنعتی و غیر صنعتی , کلاس های حضوری و غیر حضوری برنامه نویسی میکرو کنترلر avr و arm  - مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی