دسته بندی پروژه ها

تابع ( ) substr

تابع ( ) substr برای استخراج بخشی از یک رشته میباشد با تابع ( ) substr به راحتی میتوانیم بخشی از یک رشته را استخراج کنیم این تابع سه آرگومنت میگیرد که سومین ارگومنت آن اختیاری میباشد و آرگومنت اول یک رشته و ارگومنت دوم يک عدد است که موقعیت شروع و ارگومنت سوم تعداد کارکترھاي مورد نظر جھت استخراج است. 

مثال : 

echo substr ( "my site address amazing-file.ir" ,12);

خروجی کد بالا 

site address

 توضیحات کد : 

با استفاده از تابع substr گفتیم که از سومین کارکتر تا دوازدهمین کارکتر را برگردان .

 

ادامه توابع :

نویسنده :

علیرضا عبادی.png

«علیرضا عبادی» دانش‌آموخته الکترونیک و شیفته فناوری به خصوص در حوزه رایانه است. وی در حال حاضر علاوه بر پیگیری همه علاقه‌مندی‌های خود در رشته‌های برنامه‌نویسی، کپی‌رایتینگ و تولید محتوای چندرسانه‌ای، گرافیک ,طراحی سایت , ربات های تلگرام و اینستاگرام , انواع ربات الکترونیکی , طراحی مدارات الکترونیکی , طراحی دستگاه های صنعتی و غیر صنعتی , کلاس های حضوری و غیر حضوری برنامه نویسی میکرو کنترلر avr و arm  - مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی