دسته بندی پروژه ها

سلف

سلف
یا « سیم پیچ » ،« پیچه » و معمولاً دو پایانه است که به آن (Passive) افزارهای الکترونیکی، غیرفعّال « اِلْقاگَر »
نیز می گویند. القاگر، در برابر تغییرهای جریان الکتریکی مقاومت می کند. این افزاره معمولاً از رسانایی مانند « سِلف »
« فِرّیت » یک سیم که به صورت سیم پیچ درآمده است و به دور هستهای از جنس آهن یا کربن خاص به نام
پیچیده شده تشکیل می شود.هنگامی که جریان الکتریکی از القاگر بگذرد، میدان مغناطیسی درونش ایجاد می شود و
انرژی در این میدان مغناطیسی موقت ذخیره می شود.
وقتی شدت جریان الکتریکی تغییر کند، میدان مغناطیسی متغیّر با زمان، ولتاژی را در رسانا القا می کند و بر اساس
این ولتاژ مانع از تغییر جریانی می شود که در القاگر قرار داشت؛ بنا بر ،« قانون القای الکترومغناطیسی فارادِی »
مخالف مسیر جریانی است که آن را سبب شده است. (emf) مسیر یک نیروی محرّکه ی الکتریکی ،« قانون لِنْز »
کاربرد های سلف
از القاگرها در مدارهای آنالوگ و پردازش سیگنال بطور گسترده استفاده می شود. از ترکیب القاگرها با خازنها و دیگر
افزارههای الکترونیکی می توان پالایه برای نشانکها با بسامدهایی خاص ساخت.
گسترهٔ کاربرد این افزاره از مدارهای منبع های تغذیه با القاگرهایی با اندازهٔ بزرگ برای جلوگیری از نوسانهای جریان
ورودی، تا القاگرهایی با جثّهٔ بسیار کوچک که پیرامون بافه های انتقال بسامدهای رادیویی قرار می گیرند تا از ادغام
آن ها باهم جلوگیری کنند، متغیّر است. از القاگرهای کوچک تر نیز در سامانههای دریافت و ارسال انواع نشانکها
استفاده می شود.


از القاگر در مدارهای منبع تغذیه ی کلیدزنی به عنوان ذخیره گرهای کارمایه ی الکتریکی و واپایش ولتاژ استفاده
می شود. همچنین القاگر در سامانه های انتقال الکتریسیته مانند، کاهندهٔ ولتاژهای حاصل از صاعقه و محدودگر جریان
کاربرد دارد.

نویسنده :

علیرضا عبادی.png

«علیرضا عبادی» دانش‌آموخته الکترونیک و شیفته فناوری به خصوص در حوزه رایانه است. وی در حال حاضر علاوه بر پیگیری همه علاقه‌مندی‌های خود در رشته‌های برنامه‌نویسی، کپی‌رایتینگ و تولید محتوای چندرسانه‌ای، گرافیک ,طراحی سایت , ربات های تلگرام و اینستاگرام , انواع ربات الکترونیکی , طراحی مدارات الکترونیکی , طراحی دستگاه های صنعتی و غیر صنعتی , کلاس های حضوری و غیر حضوری برنامه نویسی میکرو کنترلر avr و arm  - مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی