دسته بندی پروژه ها

تگ div در html

تگ div یا دیو که از کلمه ( Division ) گرفته شده ، یکی از تگ های پرکاربرد در طراحی صفحات وب می باشد که با استفاده از آن میتوان یک یا چندین بخش را در یک صفحه ی وب ایجاد کرد. (بطور کلی برای لایه بندی و یا برای جدا کردن دو یا چند بخش از یک دیگر میتوان از این تگ استفاده نمود.

مثال:


<html lang="fa" dir="ltr">
  <
head>
    <
meta charset="utf-8">
    <
title>title>
  head>
  <
body>
    <
div style="width:100px;height:100px;background:blue;">
    div>

    <div style="width:100px;height:100px;background:red;">
    div>
  body>
html>

خروجی کد بالا:

 
   

 

نویسنده :

؟