دسته بندی پروژه ها

دیود

دیود
قطعه الکترونیکی یکسوساز جریان الکتریکی
قطعه ای الکترونیکی است که دو سر دارد، و جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور ،(Diode : دیود (به انگلیسی
می دهد (در این حالت، مقاومت دیود ناچیز است) و در جهت دیگر، در مقابل گذر جریان مقاومت بسیار بالایی (در
حالت ایده آل، بی نهایت) از خود نشان می دهد. این خاصیت دیود، باعث شده بود تا در سال های اولیهٔ ساخت این
نیز اطلاق شود. « دریچه » قطعهٔ الکترونیکی، به آن
می سازند. به N و P رایج ترین گونهٔ دیود از بلور نیمه رسانا ساخته می شود. دیود را از اتصال دو نیمه رسانای نوع
گفته « آنُد » متصل است P و به پایه ای که به نیمه رسانا نوع « کاتُد » متصل است N پایه ای که به نیمه هادی
می شود. دیود، اولین قطعه تولید شده با نیمه رساناها است.
به لحاظ الکتریکی، یک دیود، هنگامی جریان را از خود می گذراند که با برقرار کردن ولتاژ (بایاس کردن) در جهت
درست (+ به آنُد و - به کاتُد؛ که به آن بایاس مستقیم می گویند)، آمادهٔ کار شود. مقدار ولتاژی که باعث می شود تا
نامیده می شود که چیزی حدود (threshold voltage) دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی کند، ولتاژ آستانه یا
۰٫۶ تا ۰٫۷ ولت (برای دیودهای سیلیکون) و ۰٫۲ تا ۰٫۳ ولت (برای دیود ژرمانیوم) است. اما هنگامی که ولتاژ معکوس
به دیود متصل شود، (+ به کاتُد و - به آنُد؛ که به آن بایاس معکوس می گویند) جریانی از آن نمی گذرد؛ مگر جریان
معروف است و در حدود چند میکروآمپر یا حتی کمتر است. این مقدار جریان « جریان نشتی » بسیار کمی که به
معمولاً در اغلب مدارهای الکترونیکی قابل چشم پوشی است و تأثیری در رفتار سایر المان های مدار نمی گذارد.
کاربرد دیود
و ممانعت از گذر (diode's forward direction : مهم ترین کاربرد دیود، عبور جریان در یک جهت (به انگلیسی
است (یکسو سازی). در نتیجه می توان به دیود مثل یک (reverse direction : جریان در جهت دیگر (به انگلیسی
شیر الکتریکی یک طرفه نگاه کرد. این ویژگی دیود برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم استفاده می شود.


و نیز مهم ترین کاربرد دیود، تبدیل جریان الکتریکی متناوب به مستقیم است. در بسیاری از آداپتورها جریان برقی که
به وسیلهٔ ترانسفورماتور کاهش یافته است به کمک یک دیود (یکسوسازی نیم موج)، دو دیود (در ترانسفورماتور با
ثانویهٔ سه سر) یکسوسازی تمام موج یا با چهار دیود (در ترانسفورماتور با ثانویهٔ دوسر) یکسوسازی تمام موج انجام
می شود. در ولتاژ یکسو شده پس از این دیودها، بسامد ریپل به میزان دو برابر فرکانس تناوب (در حالت تمام موج) را
دارد و جهت مستقیم شدن کامل ولتاژ بایستی خازن صافی با ولتاژ مجاز، ظرفیت بالا (با توجه به مقدار جریان
مصرفی) و با رعایت قطبیت و پس از پل-دیود نصب شود.

نویسنده :

علیرضا عبادی.png

«علیرضا عبادی» دانش‌آموخته الکترونیک و شیفته فناوری به خصوص در حوزه رایانه است. وی در حال حاضر علاوه بر پیگیری همه علاقه‌مندی‌های خود در رشته‌های برنامه‌نویسی، کپی‌رایتینگ و تولید محتوای چندرسانه‌ای، گرافیک ,طراحی سایت , ربات های تلگرام و اینستاگرام , انواع ربات الکترونیکی , طراحی مدارات الکترونیکی , طراحی دستگاه های صنعتی و غیر صنعتی , کلاس های حضوری و غیر حضوری برنامه نویسی میکرو کنترلر avr و arm  - مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی