دسته بندی پروژه ها

ریموت کنترل

امادراینجا قصد داریم بایکیازپرکاربردتریناختراع دست بشرووسایلاستفاده درزندگی روزمره که با ان کارداریم وحتی در بعضی جاهاکه بدون ان نمی شودکارراپیش بردباخودان وچگونگی  کاراناشنامیشویم این وسیله پرکاربردومهم که هرروزباان سروکار داریم ریموت کنترل است

 معنی ریموت کنترلیعنیکنترلازراه دور.ریموت کنترل وسیله ی کوچک وقابل حملی است که به وسیله ان میتوان کنترل هرچیزی را ازراه دوربه دست گرفت در اطرافتان هرچیزی را با ان می توان کنترل کردماننددرب خانه  ماشین ظبط ماشین پنکه کولر تلویزیون چراغ وغیره ماانواع مختلفی ریموت کنترل داریم چون کنترل های تلویزیون کنترل های مدل هاپینگ ولرینگ وکدفیکس امروزه مدل دیگری هم به بازارامده فرکانس های ریموت کنترل ها چند دسته اند 315مگاهرتز 433مگاهرتز 868مگاهرتزهستند که البته کمی باکنترل تلویزیون کمی فرق داردیکی از اصلی ترین بخش های هر ریموت بخش واحد کنترل فرمان است جاییکه تمام دستورات مورد نظر بران وارد شده وانجا تصمیم گرفته میشود که کدام عملیات انجام شود سیگنالهای فرمانی به وسیله گیرنده های به داخل حسگر وسنسوری کهدرون واحد کنترل فرمان وجود داردانتقال داده میشود پس از رمز گشای سیگنال ها تفکیک میشوندوسپس به مرکز کنترل فرمان ارسال شده وانجا فرایند مرتبط با عمیلیات انتخابی انجام می شودبطورکلی اساس کاریک ریموت کنترل به این صورت است مه اطلاعات 4بیتی به مدار ارسال و4کلید متصل به اندوکدرمدار رمز نگاری وصل می شود اندوکدردارای ای سی هایی است که خروجی ای سی ها به ورودی مازولی که در رسیور وجود دارد وصل می شود در نهایت با فشردن دکمه های روی ریموت  اطلاعات مورد نظر به شکل عددی باینری مجوعه ای از 0و1ها به صورت سیگنالهای کنترلی وپالس های دستوری به رسیور انتقال می یابد ورسیور پس از دریافت این سیگنال هاانها را به دیکودر رمز گشا موجود در برد مدار الکتریکی می فرستد  ومتناظر با ان کد های    دستوری در ای سی دیکودر فعال می شود ازاجزا ی ریموت کنترل که در برد مدار چاپی ان سوار شده ترانزیستور. خازن. ای سی.کریستال.مقاومت. دیود مادون قرمز.کیبودلاستیکی یا کلید شستی م بردمیتوان نام برد چگونگی کارکردن قطعات ریموت کنترل از نظر فنی((شما وقتی کلیدی رافشار می دهید  ای سی موجودروی بردمکان کلید وکد مربوط به ان را تشخیص می دهد وبا کمک کریستال نوسان هایی را با فرکانس خالص تولید می کند وان را به ترانزیستور می فرستد وترانزیستور بعد از تقویت سیگنال را به فرستنده مادون قرمز ال ای دی ارسال می کند 

نویسنده :

رضا ابراهیمی.png

رضا ابراهیمی رشته تحصیلی الکترونیک خودم علاوه بر تحصیلاتم در تعمیر برد های الکتریکی و و برنامه نویسی AVR میکروکنترلر و ساخت برد مدار وشبیه سازی مدارات الکتریکی تخصص حرفه دارم