دسته بندی پروژه ها

حسگر اثر هال

حسگر اثر هال

اثر هال بیان می کند که اگر جریانی از یک رسانا در جهت عمود بر میدان اعمال شده عبور کند، رسانا دارای اختلاف (H) مغناطیسی یکنواخت پتانسیل میان رخ های عمود بر جهت جریان و میدان مغناطیسی خواهد شد. این پدیده به افتخار کاشف آن ادوین هال نام گذاری شده است. یک ویژگی بسیار مهم اثر هال این است که بین حامل های مثبت که یک جهت حرکت می کنند و حامل های منفی که در جهت دیگر حرکت می کنند، تفاوت می گذارد. اثر هال اولین برهان واقعی ای بود که اثبات می کرد جریان الکتریکی در فلزات به وسیلهٔ الکترون های در حال حرکت ایجاد می شود و نه پروتون ها. همچنین اثر هال نشان داد که در برخی بهتر است جریان را به صورت ،P مواد، مخصوصاً نیمه رسانا های نوع حرکت حفره های الکتریکی در نظر بگیریم تا الکترون های در حال حرکت. یکی از عوامل مهم در پیچیدگی اثر هال این است که حفره هایی که در حال حرکت به سمت چپ هستند، در واقع الکترون های در حال حرکت به سمت راست می باشند، بنابراین ممکن است شخصی انتظار داشته باشد که ضریب هال برای الکترون ها و پروتون ها یکسان و هم علامت باشد. در هر صورت، رفع این پیچیدگی تنها به وسیلهٔ نظریهٔ مکانیک کوانتومی مدرن دربارهٔ جابجایی در جامدات ممکن است. با این حال باید در نظر داشت که حتی اگر الکترودهای وَن دِر پا ایده آل تنظیم شوند، یک ناهمگن نمونه، ممکن است منجر شود علامت اثر هال نامعقول جلوه کند. برای مثال در یک نیمهٔ رسانا که مشخصا از نوع اِن بود، اثر هال به صورت مثبت مشاهده شد.

انواع حسگر هال

حسگرهای اثر هال به دو نوع عمده تقسیم می شوند:
حسگرهای خطی یا آنالوگ
ولتاژ خروجی این نوع حسگر مستقیماً از خروجی تقویت کننده گرفته می شود که متناسب است با اندازه میدان مغناطیسی خارجی اعمال شده.
حسگرهای اثر هال با خروجی دیجیتال
هستند که بر اساس حلقه schmitt-trigger این نوع حسگرها دارای
هیسترزیس ساخته شده است و به تقویت کننده متصل می شود.
را پوشش (OFF) و خاموش (ON) خروجی آنها تنها دو وضعیت روشن
می دهد.
کاربرد حسگر اثر هال
کاربردهای حسگر با خروجی دیجیتال:
کنترل موتور (تشخیص سرعت)
تجهیزات عکاسی (اندازه گیری زمان)
زمان احتراق
حسگر مکان
شمارنده پالس (چاپگر و درایو موتور)
حسگرتعیین مکان ساقه شیر
مشاهده جریان (سیستم موتور)
اندازه گیری سرعت چرخش
اندازه گیری فلو
رله
آشکارسازهای نزدیکی
امنیتی (کارت های مغناطیسی)
ماشین های بانکی (گوینده اتوماتیکی)
ارتباطات راه دور
فشارسنج ها
سوییچ های محدود کننده
سنسور تعیین مکان لنز
تست تجهیزات
سنسور تعیین مکان شفت
دستگاه های سکه ای
کاربردهای سنسور با خروجی خطی :
مشاهده جریان
درایو دیسک
درایو فرکانس متغیر
کنترل حفاظت موتور
حفاظت منبع تغذیه
اندازه گیری مکان
دیافراگم فشار
پتانسیومترهای غیر تماسی
سوییچ های انکودر
انکودرهای چرخشی
تنظیم کننده ولتاژ

نویسنده :