دسته بندی پروژه ها

تابع ( ) is_array

تابع ( ) is_array یک متغیر به عنوان ارگومنت میگیرد و چک میکند کهآیا متغیر آرایه هسنت یا نه .

مثال :

$var1 = 23 ;

$var2 = [2,3,6,7,9] ;

if ( is_array ( $var1 ) ) {

echo " متغیر یک آرایه میباشد " ;

}else{

echo "متغیر یک آرایه نمیباشد" ;

}

if ( is_array ( $var2 ) ) {

echo " متغیر یک آرایه میباشد " ;

}else{

echo "متغیر یک آرایه نمیباشد" ;

}

 خروجی کد بالا :

متغیر یک آرایه نمیباشد

متغیر یک آرایه میباشد

 توضیحات خروجی :

چون متغیر اولی که چک کردیم یک آرایه نبود خروجی کد به ما نشون داد که متغیر یک آرایه نیست.

و متغیر دومی که چک کردیم یک آرایه بود خروجی کد به ما نشون داد که متغیر یک آرایه است.

 

تابع ( ) preg_replace.

نویسنده :

علیرضا عبادی.png

«علیرضا عبادی» دانش‌آموخته الکترونیک و شیفته فناوری به خصوص در حوزه رایانه است. وی در حال حاضر علاوه بر پیگیری همه علاقه‌مندی‌های خود در رشته‌های برنامه‌نویسی، کپی‌رایتینگ و تولید محتوای چندرسانه‌ای، گرافیک ,طراحی سایت , ربات های تلگرام و اینستاگرام , انواع ربات الکترونیکی , طراحی مدارات الکترونیکی , طراحی دستگاه های صنعتی و غیر صنعتی , کلاس های حضوری و غیر حضوری برنامه نویسی میکرو کنترلر avr و arm  - مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی