علیرضا عبادی 1399/2/15 15:08:46
پروژه تنظیم پمپ آسیابی


p>موضو

پرداخت و دانلود ادامه مطلب
علیرضا عبادی 1398/7/3 09:39:29
پروژه انیمیشن عملکرد ecu پراید


p>انیمیشن عملکرد ecu پراید

موضوع: تیپ E

پرداخت و دانلود ادامه مطلب
علیرضا عبادی 1398/7/3 09:25:42
پروژه پمپ آسیابی و مکانیزم عملکرد آن


p>,پمپ انژکتور اسیابی (توزیع کننده)

,پمپ انژکتور اس

پرداخت و دانلود ادامه مطلب
علیرضا عبادی 1398/7/3 09:17:22
پروژه پمپ های ردیفی و نحوه عملکرد آن


p>مقدمه

پمپ هاي انژکتوري ردیفی یک پمپ اصلی براي هر

پرداخت و دانلود ادامه مطلب
علیرضا عبادی 1398/7/3 09:08:21
پروژه پمپ های ردیفی و مکانیزم عملکرد آن ها


p>در این بخش به معرفی انواع سیستم های سوخت رسانی خودروها

پرداخت و دانلود ادامه مطلب
علیرضا عبادی 1398/7/3 09:01:47
پروژه مکانیزم عملکرد پمپ اولیه و انواع آن


p>وقتی  پمپ اولیه  در یک خودرو  نصب می شود  که پ

پرداخت و دانلود ادامه مطلب
علیرضا عبادی 1398/7/2 10:09:30
پروژه بررسی و مقایسه ی سیکل های ترمودینامیک دیزل و اتو


p>سيكل موتور ديزل شباهت زيادي به سيكل : اوتو

پرداخت و دانلود ادامه مطلب
علیرضا عبادی 1398/7/2 09:56:08
پروژه تنظیم پمپ ردیفی با دستگاه و به صورت دستی


p>در ابتدا گفتنی است که یکی از مهم ترین بخش های موتور دیز

پرداخت و دانلود ادامه مطلب
دسته بندی ها